אי הודאות

זהבה נטר

אקריליק על בד, 100/100

אי הודאות