משובת ילדות

אסתר בר אל

שמן על קנווס, 80/60

משובת ילדות

3,200 ש"ח