top of page

פרחים 2

דפנה רבס

הדפסה על נייר ארט 300 גרם(נייר ארכיב)

גודל אחיד, כולל המסגרת: 48X61.5

מודפסות עם פספרטו לבן מסגרת לבנה מעץ וזכוכית.

מהדורה מוגבלת של 3 העתקים בלבד.

פרחים 2

bottom of page