top of page

גן עדן בארי

מורלי בובליל

יצירה זו, ראשיתה ביום השלישי למלחמה. ציירתי מתוך רצון עמוק לשחרר את הכאב. התמונה ‬שנגלתה‭ ‬הייתה קשה וכואבת‭... ‬בארי‭ ‬המדממת. עבר זמן ומשהו בתוכי קרא לתקווה, לאופטימיות, לשינוי ‬תודעה. להשפיע טוב על היקום. טכניקה מעורבת, אקריל וצבעי מים.

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com
bottom of page