top of page

לבלוב פולני

יפעת שחר קרופקה

השיירה אל התקווה
שילוב של חימר וברזל בצביעה אקרילית
25/60

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com
bottom of page