top of page

עוף החול - Phoenix

אנמרי דיאמנט

הציור נוצר בהשראת האווירה המיוחדת בארץ בעקבות אירועי 7/10. נפעמת מהאנרגיות ורוח ההתנדבות ומהכוחות שהתגלו בכולנו, והתחברתי לדימוי המיתולוגי של עוף החול הקם מהעפר.

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com
bottom of page