top of page

פרח גן העדן

מעיין סיון

היצירה מצויירת בצבעי שמן על קנווס, ריאליזם. היא מבוססת על כל הנפשות שאיבדנו בשביעי באוקטובר, ביצירה רואים את אבני הכותל מקרוב, חלקן שבורות וחלקן שלמות, מתוך שבר אחר יוצא הפרח של עץ גן העדן המסמל את כל הנרצחים..יש לציין שהיצירה עדיין לא מוכנה ולא צבועה בחלק מהמקומות.אסיים אותה בהקדם.

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com
bottom of page