top of page

1 הפרחים עוד ימשיכו לפרוח

מיכל ברוטפלד

34/42,קרמיקה וזכוכית על קלקר

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com
bottom of page