מאשה קורבן לאישה מנהיגה

שחר נירית חיה

טכניקה מעורבת

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com