top of page

אהבה מוארת

יהודית ברזני

תבליט קיר אסמבלאג' – עבודת רשת מתכת על מסגרת עם עבודה בחומר, פסיפס, צבע שמן
רוחב – 0.80 אורך – 0.65
היוונית.
אל השמש הליוס ואלת הירח לונה(רומאי) או הסלנה (יווני).
ט"ו באב – תאריך של ירח מלא וקשור עוד מימי קדם עם מחזור הפריון הנשי ואהבה.
בשנים מעוברות נוצר שילוב מעניין של זמן שקיעת השמש + זמן זריחת הירח +כמות האור בדמדומים – השילוב יוצר את זריחת הירח היפה ביותר בשנה(משה מבטח, קבוץ כנרת 1992)
האגדה מספרת סיפור על אהבה ומשפחה – השמש/ והירח כאחים לאבא שמיים – בזמן החלפת המשמרות בין המאורות הם ובני האנוש מבלים זמן קצר באושר ובנחת . )מיכל קובלסקי)
שמש וירח כסמלים בעלי משמעות בנפש האדם (אבי באומן, 2017)
השמש כמקור חום ומרכז האנרגיה והיצירה יוצרת עולם בהיר, אנרגטי ומשתנה, נותנת אפשרות גם לאור ירח בשעות הלילה.
הלבנה תופסת את המקום הנקבי, האימהי, העוטף ומשפיע על מחזורה של האישה (סיבוב 28 יום)
השמש והירח בעקבות התכונות המיוחדות קיבלו את ההשלכות לגבי סמליותם והשפעתן על תכונות נפשיות וביטוי להן בנפש האדם.
השמש – כמקור חום ואנרגיה הדוחפת את העצמי להתרחבות ולבניה, מסמלת את התודעה השכלית, בהירות המחשבה, הוצאה מחושך לאור.
הירח – מושפע ממיקומה של השמש ומסמל את האור הפנימי, הנקבי, המחבר אותנו ישירות לאם ולחלקים הנשיים בתוכנו.
יחדיו הם יוצרים את העבודה המשותפת. אין מרחב פנימי בין שני סוגי האורות. שני סוגי המודעות ושני סוגי ההקרנה על הסביבה משלימים האחד את השני.
השמש - המודעות הסולרית הפעילה, השכלית, זכרית, מחשבתית
והירח - המודעות הלונרית (הירחית) הרגשית, הנשית, הביטחון הפנימי.
במובנים משפחתיים פנימיים – השמש מסמלת את הדמות המקרינה והמאירה, היציבה והמרכזית והירח מסמל את הדמות העוטפת המסתובבת סביבנו כמו האם.
שיתוף הפעולה בין שתי הישויות והאיכויות מראה את מידת שיתוף הפעולה בין האקטיביות, היוזמה, ההתלהבות והיצירה לצד יכולת הקבלה, ההכלה , ההקרנה והזרימה הנפשית אל הסובב אותה.

דמוי – לקוח מהמיתולוגיה

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com
bottom of page