top of page

חיזור ופרידה

אריאלה בלכנר גולדמן

שמן על בד,
30/30-
יש בתמונה זאת אלגוריה על מערכות רגשיות של חיזור מצד אחד וריחוק מהצד השני.

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com
bottom of page