top of page

מיכל בת שאול-
ולא היה לה ולד עד יום מותה

ברגר אלינקי מלכה

שמן על בד,
60/60

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com
bottom of page