top of page

נערה נאבקת בחיצי קופידון

אריאלה בלכנר גולדמן

על פי Bouguereau
50X70 סמ
שמן על בד פישתן בלגי
היא פענוח תעלומה master copy העתקת
ככל שהדימיון למקור רב יותר כן הבנת הטכניקה עמוקה יותר.
יש הבדל בין ההעתקה לזיוף.הזיוף נעשה על מנת להטעות והזייפן משתמש בבדים ופיגמנטים אוטנתיים בני התקופה
כשהמטרה רמיה.
ואלו בהעתק זה נעשה שימוש בפימנטים וחומרים בני זמננו כשהמטרה הבנת החשיבה של מי שעמד מאחורי היצירה)

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com
bottom of page