top of page

פייטה

מיכל מאיה דרור

בעוני, בחולי, ברעב, במחסור ובמוות,
תמיד אוהב אותך.
ציור בעפרונות פסטל
מידות יצירה 1: 30/40

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com
bottom of page