top of page

שעלבים

קפלן ארנון

איזור העיר המקראית שעלבים דרומית מערבית לעיר מודיעין של היום.
מאוסף משפחת קהן

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com
bottom of page