top of page

משפחה, בין אהבה לשנאה יש חוט דק

עליזה ורדי בן אבו

סדרה בת 4 עבודות. מחיר לכל הסדרה 8,300 שקל

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com
bottom of page