top of page

כחול 5

אריאלה גוטנברג יריב

50/70, סדרה של 6 מונוטייפ כחולים שונים

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com
bottom of page