top of page

ראש אישה מגונדרת

אריאלה גוטנברג יריב

ברונזה גובה 50 סמ

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com
bottom of page