top of page

"שמח מאשת נעורך"

נקש שולמית

ציטוט מספר משלי,
, 50/70,טכניקה מעורבת: אקריליק על בד ונייר

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com
bottom of page