top of page

זוג יונים

יהודית ברזני

ביטוי לאמירה "זוג יונים" המעיד על התאמה וחיבור זוגי.
טכניקה - פיסול ברשת מתכת - metal mesh ומסגרת מתכת.
מידות יצירה 2: רוחב 0.65/ אורך 0.46

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com
bottom of page