top of page

מתוך המערה

תמרי בז'ה

מתוך המערה נחשפים ציוריי קיר, עולם קדמון על רבדיו, אהבה קדמונית, גבר, אשה נחש. טכניקה: בטון וטכניקה מעורבת.

כל היצירות למכירה. לפרטים ולרכישה נא לפנות למייל:
art. srnw@gmail.com
bottom of page