top of page

חוטים מקשרים

דליק נאמן


יצרתי דפי נייר בגוונים, בגדלים ובטקסטורות שונות.

לא למכירה

יצרתי דפי נייר בגוונים, בגדלים ובטקסטורות שונות.

חיברתי דף לדף בחוטים באמצעות ריקמה ידנית.

בתהליך העבודה עלו הרבה תובנות, החוטים מקשרים אנשים, חברויות, רגשות וחוויות.....

לדוגמה – כאשר  מחיבור דף לדף נקרע החוט או נשבר דף הנייר, הרגשתי לעיתים קרע או שבר בקשר שבין המהויות.

הבנתי שלא כל דף רוצה להתחבר לשניים או שלושה דפים והחלטתי לחבר את אותו הדף לדף אחד בלבד.

ישנם חוטים שתלויים חופשי, אלה חוטים שעדיין לא מצאו קשרים ואולי ימצאו בעתיד.

bottom of page