top of page

טללי זֹהר

עינב צדוק

נחושתית הקוצים על חרצית. רמת גן, 2019סיפור: היום שבו התחלתי לאהוב את צילומי המאקרו של חרקים, זוחלים ומעופפים זעירים.

הממד המעצים מאפשר לנו לגלות עולם חדש שבדרך כלל נעלם מעיננו.

לא פעם עלתה לי מחשבה, כי לא מעט סרטי מדע בדיוני התחילו את דרכם מהעולם הקטן זה.

bottom of page