top of page

ילדי מיאנמר- בורמה 2016

קורין ספקטור

מצלמת ומתעדת רחוב ותרבות בארץ ובעולם. צילום עוסק בהקשבה והתבוננות .
המצלמה מגבירה את החושים כלפי הסביבה. עבורי הצילום הוא להביט החוצה כדי להתבונן פנימה. הנצחת  "הזמניות " - של המראות, הריחות, הצביון תרבותי, הנוף, שינויי האקלים, וכמובן האנשים. הצילום של הרגעים הללו מאפשר לי להרגיש שאני מקפיאה רגע  בזמן ומשמרת אותו למען העתיד.

bottom of page