top of page

סלי השוק של פעם

דפנה דגן

עבודת יד - חימר שרוף, 43/30/35

מחיר לכל סל : 3,000 ש"ח

סלי השוק האלה הינם פלאשבק למחוזות ילדותינו. 

לא היה בית שלא היו בו סלים כאלה וחלקנו נזכרים בערגה בהורינו החוזרים מקניות עם סלים מלאים.

הסל קרץ וקרא לי כשראיתי אותו זרוק על מדרכה ולפתע חשבתי שזה אלמנט פיסולי תקופתי.

חשבתי הרבה איך אפשר לבנותו מחימר בשיטות השמרניות והתוצאה לפניכם.


bottom of page