top of page

פתאום דפיקה בדלת

תאיר גבע רמות

30/40

מגיע הרגע שבו הגוזלים עוזבים את הקו והציפורים נשארות לחכות.

פתאום נשמעת דפיקה בדלת והשמחה והאושר מציפים את הלב.bottom of page