top of page

קולאז' ,לציורו של מאוריצי גוטליב ״יהודים מתפללים ביום הכיפורים ״ 1878

דודו גוטליב

קולאז', 100/70

לא למכירה

קולאז' מתמונתו של מאוריצי גוטליב הנחשב לצייר היהודי הראשון מגליציה(1856-1879)

יהודים מתפללים ביום הכיפורים "(1879)

נולד ב1856 בגליציה נפטר ב1879 בגיל 23.הספיק לצייר בתקופה קצרה עשרות ציורים .

גוטליב מראה לנו "כייצוג אוטנטי את הרוחניות היהודית במזרח אירופה שאבדה בשואה,אך שרידיה נשתמרו עד היום ".......

מתוך תמונתו ניתן לראות את המתפללים (דמותו משתקפת בשלושה פרצופים)ואת האנשים מבעד לחלונות הבתים בעיירה היהודית .


bottom of page