Candombe, Las Llamadas
Carnaval in Uruguay

אסתר בר אל

שמן + צבעי פנדה וגירים, 100/80

1,500 ש"ח

 Candombe, Las Llamadas   
Carnaval in Uruguay
Candombe, Las Llamadas Carnaval in Uruguay

אסתר בר אל

press to zoom
 Candombe, Las Llamadas   
Carnaval in Uruguay
Candombe, Las Llamadas Carnaval in Uruguay

אסתר בר אל

press to zoom
1/1

  Las Llamadas בו רואים אנשים רוקדים Candombe. 

זוהי תרבות של מוזיקה, ריקוד ותלבושות צבעוניות ששורשן בעבדים שהובאו מאפריקה.