top of page

Flow of Flowers

נחמת קרמס

אקריליק על בד 80/100

3,800 ש"ח + מע"מ

מחזור החיים של הפרחים בטבע שזור במעגל החיים של האדם.

ניצן המגיע לשיא תפרחתו ובהדרגה קמל, אך תמיד זורע את המשכו.

פלאשבק לאירועים משמעותיים בחיינו מצייר אותם בזכרוננו משולבים עם פרחים:

זוהרים ומשמחים ביום הולדת וחתונה,

ועצובים ודומעים בלוויה.

אנחנו מקיפים את בתינו בפרחים רעננים ומתקשטים בהם,

פרחים במארג החיים,

מעגל החיים בטבע.

bottom of page