top of page

אמא בת 12

קורין ספקטור

ילדה בת 12 נושאת את תינוקה בתיק על הגב תוך משחק כדור עף – האיים הצפים, אגם טיטיקקה פרו 2019


מצלמת ומתעדת רחוב ותרבות בארץ ובעולם. צילום עוסק בהקשבה והתבוננות .
המצלמה מגבירה את החושים כלפי הסביבה. עבורי הצילום הוא להביט החוצה כדי להתבונן פנימה. הנצחת  "הזמניות " - של המראות, הריחות, הצביון תרבותי, הנוף, שינויי האקלים, וכמובן האנשים. הצילום של הרגעים הללו מאפשר לי להרגיש שאני מקפיאה רגע  בזמן ומשמרת אותו למען העתיד.

bottom of page