top of page

אמא של רחל - כנגד כל הסיכויים

תאיר גבע רמות

30/40

אני לילי זינגר פרקש. נולדתי בשנת 1924 באודוני (Odonei), עיירה קטנה במחוז טרנסילבניה שבהונגריה.עברתי את זוועות אושוויץ וממשפחה בת 84 נפשות נותרנו 4 בלבד.בשנת 1963 הייתה שנה מאושרת בחיי. קיבלנו ויזה לעלות לישראל.הגענו בשעת לילה מאוחרת מנמל חיפה לדירה  בירושלים. לא היתה מאושרת ממני בכל העולם. למחרת בבוקר קמנו למשמע ציוץ הציפורים, הוקסמנו מיופייה של ירושלים והתאהבנו בה.חינכנו את ילדינו לאהבת הזולת ולאהבת המולדת.ילדיי, נכדיי וניניי חיים וגרים היום אתי בירושלים, העוטפת אותנו בחום ובאהבה.


bottom of page