top of page

אסמבלאז׳ מתוך ספרו של הסופר הסוריאליסטי ״איטליה קאלווינו״ בסיפורו ״ערים הסמויות מהעין ״

דודו גוטליב

אסאמבלאז' , 100/70

לא למכירה

אסאמבלאז' סיפרו של הסופר איטאלו קאלווינו "הערים הסמויות מעין"

בתאור העיר "ארמילה" אין בה קירות שום דבר העושה אותה לעיר ,מלבד צינורות מיים ,ברזים ,ניאגארות,כלי חרסינה,"אפשר היה לחשוב שהשרברבים סימו את עבודתם והסתלקו בטרם יגיעו הבניים"כדברי הסופר.

לכשהביט בין הצינורות ,הבחין "בנשים יפות וצעירות שמשתכשכות להנאתן תחת מקלחת "וכ"ו…


bottom of page