top of page

ברוכים הבאים למאדים

צליל הנס

בתמונה ״ברוכים הבאים למאדים״ צילמתי את הר צין ושדה הבולבוסים, צילום של שעה ושילוב של 150 תמונות (כל אחת 25 שניות) ליצירת שבילי הכוכבים.

1,200 ש"ח

bottom of page