top of page

הבאר הפרטית שלי

דורית גנשר

צבעי שמן, משיכות שפכטל ורישום פחם,  100/100

2,700 ש"ח

בטיפול, זיכרון ילדות, הוא כלי לזהות מה אחסנו בתת-המודע. הזיכרון מאפשר גישה לשם דרכו נגלה את העוצמות שלנו והאמונות המעכבות אותנו.לכן בחרתי לצייר אירוע משמעותי, שחוויתי, אשר עיצב את מי שגדלתי להיות.נפילה לבאר ...כמעט נפילה.. בטקס מנהג התשליך, בהיותי בת 6-7 בערך.(תיאור החוויה נמצא בסמוך לציור).מתוך החוויה הטראומטית יצאתי בתחושה שאני מבורכת,הרגשתי שקרה לי נס, שהייתה עלי השגחה עליונה.


bottom of page