top of page

זכרונות ילדות מסבתא

תמר אלט

טכניקה מעורבת / שמן על בד, 60/80

זכרונות ילדות מסבתא
זכרונות ילדות מסבתא

תמר אלט

press to zoom
זכרונות ילדות מסבתא
זכרונות ילדות מסבתא

תמר אלט

press to zoom
1/1

מתוך צילומים רבים שצלמתי במרוקו , 

נושא המיגדר והפמיניזם במרוקו מרתק אותי מיוחד


bottom of page