top of page

חופשיה

שרי אסא

ציור מים בגודל A4


בשנות ה-40, אישה מביטה למעלה ולא ידע מה יביא העתיד

היום האישה המערבית חופשיה, הודות לכל המאבקים שעשתה.bottom of page