top of page

ילדות של נס/שיכה

תאיר גבע רמות

1,500 ש"ח

העבודה נעשתה בהשראת הספר "ילדות של נסיכה" מאת דנית בר.

העבודה מורכבת מקאפה חבוטה, צבועה בירוק, "כריכה" ממאסקינג-טייפ. לחיזוק תחושת הספר/מחברת נוספה סימניה, אליה קשורה בובת "דובי" המזכירה ילדות.

bottom of page