top of page

להתגבר על הקשיים ולייצג את ישראל

ורד סער

אקריליק בשילוב חומרים שונים,  70/50

הנרייאטה סאלד חוותה טראומה גופנית ונפשית, הניעה את תהליך הקמת ארגון הדסה והקמת בית החולים הדסה, ייצגה את היישוב בקונגרס הציוני ה 16, בעלת תואר לשם כבוד ודיוקנה היה על שטר כסף. 

פסקל ברקוביץ: חוותה טראומה גופנית, ספורטאית רב תחומית, זכתה במדליות בתחרויות פרא-אולימפיות, הדליקה משואה ביום העצמאות בשנת 2014

bottom of page