top of page

מביטה למעלה

שרי אסא

ציור שמן,  60/40

בשנות ה-40 אישה מביטה למעלה ולא ידע מה יביא העתיד

היום האישה המערבית חופשיה, הודות לכל המאבקים שעשתה.

bottom of page