top of page

מחוספסת בחוץ ומתוקה מבפנים

קרין גולדנברג

צלומי פנים ללא עריכה,  60/90

850 ש"ח

הצילומים המוצגים בתערוכה הם חלק מסדרת תצלומי אימי,(אציין שעיצבה את הכפפות).   הצילומים מציגים את האישה העכשווית אשר מטפחת קריירה, משפחה, את גופה ואת רוחה. 

"מחוספסת בחוץ מתוקה בפנים" מציגה אישה אשר לצורך הקריירה נדרשת להיות מחוספסת וחזקה, אבל בחיי המשפחה היא אם ובת זוג מסורה ואוהבת 


bottom of page