top of page

משפחה מחושבת

תאיר גבע רמות

1,500 ש"ח

כל משפחה מחושבת/מתחשבנת.

קנבס פשוט שנצבע בצבע שמן ירוק לייצוג לוח כיתה של פעם, משובץ במשבצות לבנות. הצבעים במשבצות מסמלים דמויות במשפחה ונראים כמצויירים בגיר. הצבעים נוספים ונמחקים בהתאם לחלוף השנים והשינויים במשפחה.

bottom of page