top of page

משפחת האדמה

שלמה טל

שמן על קנבס, 100/80

2,000 ש"ח

בתמונה רואים צורות וצבעים שמבטאים הרים ואדמה, בצבעים חזקים. במרכז למטה ניתן לראות את פני האדמה עם שתי עיניים, אף עבה וחיוך גלי.אם מסתכלים היטב רואים שיש לפנינו משפחה של שלוש ציפורים המרכיבות את פני האדמה. משמאל יש גוזל, בצבע בהיר יותר, שנמצא בתוך אמו שהיא הציפור הגדולה משמאל. מימין יש את האב שהוא ציפור גדולה יותר. כולם יחדיו מרכיבים, כמו בפאזל את פני האדמה.ניסיתי להראות שלאדמה יש יותר מסתם חיים, יש לה נשמה.

bottom of page