top of page

פאם פאטל

לינדה אפלבאום

שמן על קנבס, 60/80

3,800 ש"ח

"אישה קטלנית" בצרפתית,הוא מכלול מאפיינים של דמויות נשיות בספרות, בקולנוע, בטלוויזיה  ובמיתולוגיה.

המאפיין המובהק של דמות הפאם פאטל הוא שימוש מודע ומכוון במיניותה לצרכיה.  

bottom of page