top of page


מעברים

לילך וישנבסקי

חימר שרוף בצבעים שונים, מסגרת עץ
כא 45/45

כל יחידה : 2,500 ש"ח

זוג מרובעים אשר כל אחד מהם מהווה מעבר,מעבר משתנה בין הצפוף למרווח בין צבעים אשר מעורבבים אחד בשני.

כל שכבה מסמלת קצב אחר אשר משתלב עם המקצבים שלפניו או אחריו וביחד יוצרים הרמוניה וגילוי של צורות נוספות

bottom of page