top of page


משקולת

לילך וישנבסקי

חימר שרוף בצבעים שונים, נייר 40/60

10,000 ש"ח

צורת המשקולת העתיקה נעטפה בצורות תולעים אשר משתלבים אחת בשניה ויוצרות מערג של תנועה וצבע. ביניהם שולבו קרעי נייר המדמים גם הם קווים, תנועה וקצב החוזר בצורות החומר.


bottom of page