top of page

Murgas
Carnaval in Uruguay

אסתר בר אל

שמן + צבעי פנדה וגירים, 110/80

1,500 ש"ח

Las Murgas. זוהי מסורת עממית של תיאטרון מוזיקלי שהתוכן שלו הוא בד״כ סביב מחאה חברתית.

בתור ילדה לא הבנתי מה נאמר אבל נהניתי מהמוזיקה והריקודים ומכך שיכולתי להישאר ערה עד חצות כדי לצפות במופע.

כשגדלתי הבנתי את המסרים הבנתי את החשיבות של צורת האמנות הזו.


bottom of page